top of page

צילומי משפחה/ילדים

המושקעת

1400 ש"ח

חבילה קלאסית

850 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 80+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 7 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

 • מתנה- קליפ מתוק מהצילומים שלכם

חבילה בסיסית

750 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 30+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 5 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

כזה אני רוצה

תודה, אחזור אליך בהקדם

135.jpg

צילומי הריון

המושקעת

1400 ש"ח

חבילה קלאסית

850 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 80+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 7 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

 • מתנה- קליפ מתוק מהצילומים שלכם

חבילה בסיסית

750 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 30+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 5 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

065.JPG
כזה אני רוצה

תודה, אחזור אליך בהקדם

צילומי ניובורן לייף-סטייל

המושקעת

1400 ש"ח

חבילה קלאסית

850 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 80+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 7 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

 • מתנה- קליפ מתוק מהצילומים שלכם

חבילה בסיסית

750 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 30+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 5 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

098.JPG
כזה אני רוצה

תודה, אחזור אליך בהקדם

הנשיות שבאמהות

המושקעת

1400 ש"ח

חבילה קלאסית

850 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 80+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 7 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

 • מתנה- קליפ מתוק מהצילומים שלכם

חבילה בסיסית

750 ש"ח

 • שעה חוויתית ומהנה

 • 30+ תמונות ערוכות באיכות גבוהה

 • 5 תמונות בעיבוד פוטושופ מיוחד

כזה אני רוצה

תודה, אחזור אליך בהקדם

_52A3728.jpg
bottom of page